Přihlášky na SŠ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole nebo víceletém gymnáziu podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy na tiskopisu předepsaném ministerstvem do 1. března 2023.

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky.

Pokud žák ZŠ Průhonice přinese v době po 1. únoru 2022 paní učitelce A. Randusové vyplněný tiskopis s názvy a adresami dvou škol, kam chce podat přihlášky, obdrží obratem vyplněné a potvrzené tiskopisy.

Tiskopis ke stažení ZDE (PDF).

Pokud je na příslušnou školu nutné lékařské potvrzení, dojde si žák se školou vyplněným a potvrzeným tiskopisem přihlášky ještě k dětskému lékaři.

Informace platí jak pro vycházející žáky, tak pro zájemce o studium na osmiletých i šestiletých gymnáziích.

Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory se uskuteční 13. a 14. dubna 2023, pro obory šestiletých a osmiletý gymnázií 17. a 18. dubna 2023.

Alena Randusová, výchovná poradkyně