Ředitelské volno 18. 11. 2022

Vážení rodiče, na pátek dne 18. listopadu 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní družina a školní jídelna budou v provozu

Read more

Přespolní běh

Za krásného říjnového počasí se ve čtvrtek dne 6. října 2022 uskutečnilo v Dobřejovicích okresní kolo v přespolním běhu, kterého se zúčastnili také naši žáci. Dívčí družstvo ve složení Barbora Baumgartnerová, Julie Lamačová, Viktorie Roučková a Klára

Read more