Ukázka 3D tisku

Ve středu dne 4. května 2022 se do hodiny informatiky a výpočetní techniky dostavil pan Adam Řehák, aby žákům 7. ročníku představil možnosti 3D tisku.

3D tisk je slibně se rozvíjející technologie, která v budoucnosti jistě najde širokou využitelnost v různých oborech a činnostech. Naše škola v současné době uvažuje o pořízení 3D tiskárny. Věříme, že hodiny informatiky by tak mohly získat další pro žáky zajímavou náplň, která by mohla vést k rozvoji nejenom digitálních kompetencí, ale i například prostorové představivosti.

Roman Navrátil