Výročí sv. Ludmily (6. roč.)

V půlce září jsme si připomněli významné výročí – 1100 let od zavraždění kněžny Ludmily, babičky sv. Václava. V souvislosti s tímto důležitým datem jsme se ve dvou třídách šestého ročníku pokusili vytvořit podobizny sv. Ludmily podle středověkého obrazu Jana Očka z Vlašimi. Nejpovedenější díla nyní zdobí třídy a chodbu pavilonu vyššího stupně naší školy.

Jarmila Ságlová