Informace pro prvňáčky a jejich rodiče k zahájení školního roku

Školní rok v 1. ročníku bude zahájen za přítomnosti pana starosty a vedení školy ve středu dne 1. září 2021 v 8.00 hodin.

Se svými dětmi se prosím dostavte v čase od 7.40 do 7.55 hodin k hlavnímu vchodu do školy.

Třídu I. A povede paní učitelka Jana Bergerová. V I. B třídě bude třídní učitelkou Martina Mudruňková.

Rozřazení žáků do jednotlivých tříd bude součástí slavnostního zahájení. Z důvodů ochrany osobních údajů bohužel není možné veřejně vyvěšovat seznamy žáků či tyto informace posílat.

Od 9.00 hodin proběhnou třídní schůzky, kde se dozvíte další základní informace k průběhu školního roku.

Nezapomeňte prosím na ochranu nosu a úst – dle platných nařízení vlády je pro třetí osoby povinná ve všech prostorách školy.

Antigenní testování vašich dětí proběhne ve čtvrtek dne 2. září 2021 na začátku 1. vyučovací (třídnické) hodiny. Testovat se nemusejí žáci, kteří mají 14 dnů po druhé dávce očkování, dále žáci, kteří v uplynulých 180 dnech prodělali covid-19 a žáci, kteří přinesou potvrzení o platném negativním testu z veřejného odběrového místa. U testování svých dětí můžete být přítomni. Z organizačních i časových důvodů Vás prosíme, abyste organizaci testování nechali na škole.

Těšíme se na vás.

Romana Šilová, zástupkyně pro 1. stupeň