Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/22

V souvislosti s mimořádnými opatřeními k pandemii onemocnění covid-19 proběhne zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 na Základní škole Průhonice, okr. Praha-západ (dále jen ZŠ Průhonice) následovně:

 1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoven termín od 19. dubna 2021 do 23. dubna 2021 (tj. jeden pracovní týden).

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále dětí, kterým byl při zápisu v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 1. Dítě po odkladu s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
 3. Dítě po odkladu z obcí Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky.
 4. Dítě z obcí Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky, které má v ZŠ Průhonice sourozence.
 5. Dítě navštěvující Mateřskou školu Průhonice z obcí Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky.

V případě, že po uplatnění kritérií zbydou volná místa pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 (kapacita školy dle školského rejstříku: 594 žáků), budou žáci přijati k základnímu vzdělávání v ZŠ Průhonice na základě transparentního veřejného losování. V něm budou přednostně losováni žáci z obcí Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky a Popovičky (pořadí obcí je pouze abecední).

Počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ředitelka ZŠ Průhonice přijme ke vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 minimálně 50 žáků. Počet přijímaných žáků se může navýšit v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy (odchody žáků z 5. a 7. ročníku).

Potřebné doklady k zápisu

Rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Podání žádosti

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (3hsjzc6),
 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na ester.storkova@zspruhonice.cz,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole (po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy mob. 734 575 366) – je nutno organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Žádost musí obsahovat:

 1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,
 2. sken/kopie rodného listu žáka,
 3. sken/kopie občanského průkazu zákonného zástupce,
 4. sken/kopie dokladu o trvalém nebo přechodném pobytu (pouze u dětí cizinců).

Pokud bude podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit osobně ve škole!

Formuláře ke stažení

 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve formátu Word: ke stažení ZDE
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve formátu PDF: ke stažení ZDE
 • Žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu Word: ke stažení ZDE
 • Žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu PDF: ke stažení ZDE

V Průhonicích dne 10. března 2021

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy