Režim výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o režimu výuky od pondělí dne 30. listopadu 2020.

Prezenční výuka ve škole

  • žáci 1.–5. ročníku + žáci 9. ročníku

Rotační prezenční výuka

  • lichý týden: VI. A, VI. B, VII. A
  • sudý týden: VII. B, VIII. A, VIII. B

V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince tak ve škole přivítáme žáky 6. ročníku a žáky VII. A třídy . V dalším týdnu tito žáci zůstanou doma a ve škole je vystřídají žáci VII. B třídy a žáci 8. ročníku.

Žáci doma pokračují v režimu distanční výuky, která je povinná.

V režimu rotační prezenční výuky 6.–8. ročníku budeme pokračovat až do okamžiku, kdy Česko vstoupí do 2. stupně opatření PES, nerozhodne-li Vláda ČR jinak.

Vzhledem k tomu, že z provozních důvodů dojde k dílčím úpravám vyučovacího rozvrhu, předpokládáme jeho zveřejnění ve středu dne 25. listopadu 2020.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy