Termíny přijímacích zkoušek na SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
  • 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: středa 14. dubna 2021
  • 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou do oborů vzdělání s výučním listem.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech

  • od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech

  • od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Odkaz na materiál MŠMT: zde (PDF)

Alena Randusová, výchovná poradkyně