Distanční výuka 1.–9. ročníku od 14.10.2020

Vážení rodiče,

Vláda ČR včera v pozdních večerních hodinách zakázala osobní přítomnost žáků ve výuce od středy dne 14. října 2020. Z toho důvodu přechází naše škola od středy dne 14. října 2020 na distanční výuku ve všech ročnících. Upozorňujeme Vás, že i v průběhu distanční výuky platí školní řád a pravidla pro hodnocení.

Distanční výuka bude probíhat přes platformu MS Teams.

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná – učitelé budou sledovat docházku. V případě, že se žák nemůže on-line výuky zúčastnit z technických důvodů, je nutno tuto skutečnost dát na vědomí třídnímu učiteli. V takovém případě bude žákovi zadávána náhradní domácí práce v listinné podobě (např. pracovní listy, pracovní sešity,  učebnice apod.)

Rozvrh distanční výuky

  • Středa 14. 10. 2020 – asynchronní výuka (žáci budou mít zadanou práci na doma), výjimky dle pokynů učitelů (2. stupeň).
  • Od čtvrtka 15. 10. 2020 – výuka on-line: ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY ZDE (PDF)
  • On-line se nebudou vyučovat: výchovy, praktické činnosti, informatika a povinně volitelné předměty.

Školní jídelna

Žáci mají nárok na dotovaný oběd. Výdej bude probíhat každý den od 11.30 do 14.00 hodin přes rampu a okénko (z talíře si přendají jídlo do jídlonosiče).

Pozor, žáci mají obědy automaticky odhlášeny – v případě zájmu je nutno si obědy opětovně přihlásit!

Žádost o ošetřovné (OČR)

Nově škola nevydává potvrzení o svém uzavření. Na připravovaném formuláři bude vše vyplňovat rodič dítěte.

Návrat žáků do lavic

Obnovení prezenční výuky bude záviset na rozhodnutí vlády.

Přejeme všem pevné zdraví.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy