Přihlášení k docházce do ŠD (2020/21)

Vážení rodiče, pokud budete mít ve školním roce 2020/2021 zájem o umístění dítěte do školní družiny, prosíme o vyplnění přihlášky/zápisního lístku do školní družiny. Po vyplnění sken/foto dokumentu zašlete jako přílohu z...

Výuka 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče žáků 1. až 5. ročníku, ministerstvo školství informovalo o harmonogramu uvolňování opatření ve školství. Jak jste určitě zaznamenali, do škol se budou moci dobrovolně vrátit žáci 1. stupně, a to od 25. květ...

Výuka 9. ročníku od 11. května 2020

Vážení rodiče žáků 9. ročníku, jak již jistě víte z médií, vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to za účelem přípravy ...