Termín zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se na naší škole uskuteční ve čtvrtek dne 2. dubna 2020 od 14 do 18 hodin.

Spádovou oblast naší školy tvoří obce: Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, Modletice a Popovičky.

Potřebné doklady: rodný list žáka, občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí cizinců doklad o trvalém nebo přechodném pobytu.

Dobrovolná předregistrace

V zájmu plynulého průběhu zápisu doporučujeme (dobrovolně) zákonným zástupcům využít termínu ve středu dne 1. dubna 2020 od 14 do 18 hodin k předregistraci v kanceláři školy, kde proběhnou nutné administrativní úkony.

S sebou si prosím vezměte výše uvedené požadované doklady k zápisu.

Využití předregistrace je dobrovolné a nemá žádný vliv na přijetí dítěte do školy.

Zápis bude oficiálně vyhlášen na začátku měsíce března 2020, včetně kritérií pro přijetí žáka.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy

Tento příspěvek nelze komentovat.