Ponožkový Pestrouš

Žáci školního parlamentu Základní školy Průhonice zorganizovali během měsíce listopadu pro ostatní spolužáky a jejich rodiče projekt „Ponožkový Pestrouš“.

Tato akce měla za cíl přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc asistenčního psa v životě handicapované osoby a zároveň možnost být netradičně a osobně zainteresován na výcviku těchto pro ně nepostradatelných pomocníků. Téma, které se dotýká nás všech, bylo převedeno do hravé podoby. Úkol projektu spočíval ve vytvoření psů ponožkových. Žáci v rámci jednoho odpoledne tvořili společně se svými rodiči a prarodiči jednoduché figurky z ponožek, které byly následně nabídnuty k prodeji na tradiční akci Vánoční vazba s květinou v hotelu Floret. Věříme, že všechna vyrobená dílka potěšila své nové majitele. Získaný finanční obnos byl předán sponzorům, od nichž jsme se dozvěděli, že prodej přibližně 2 000 kusů těchto hraček poslouží k úhradě výcviku jednoho asistenčního psa.

Je důležité, aby děti vnímaly, že život některých z nás není jednoduchý. Malí šikulové obětovali několikery ponožky pro dobro věci. Rádi bychom touto akcí inspirovali i ostatní.

Aneta Richterová