Podzim v II. B

Dne 7. listopadu 2019 proběhl ve třídě II. B projektový den na téma „PODZIM“. Celý den děti pracovaly v náhodně vylosovaných skupinách. Zábavnou a hravou formou jsme procvičili učivo matematiky, českého jazyka, prvouky a čtení. Vše na téma „PODZIM“. Také jsme si vysvětlili rozdíly v tradicích vztahujících se k Dušičkám a Halloweenu. Na závěr si děti vyrobily pohyblivou papírovou hračku, kterou si odnesly domů.

Celý den vládla ve třídě velmi příjemná a přátelská atmosféra. Oproti loňským projektovým dnům děti už mnohem lépe spolupracovaly, v práci se nádherně podporovaly a doplňovaly.

Martina Mudruňková, třídní učitelka