Konference žákovských parlamentů

Náš žákovský parlament přijal pozvání k účasti na regionální konferenci žákovských parlamentů, která se konala dne 23. května 2019 v ZŠ Chýně. Naši školu jelo reprezentovat na toto velké setkání parlamentů z více jak dva...

Naše představa o školní jídelně

Vážení rodiče a milí strávníci, rádi bychom Vám představili, jak my vnímáme naši školní jídelnu a jak bychom chtěli, abyste se ji snažili vnímat i Vy. Základní funkcí školní jídelny je kvalitně a dostatečně nutričně nakr...

Atletický Pohár rozhlasu

V úterý dne 14. května 2019 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili atletických závodů o Pohár rozhlasu v Roztokách u Prahy. Chlapecké družstvo ve složení Martin Charvát, Matyáš Kaleta, Maxim Kliment, Lukáš Bon, Pa...

Barevný týden

Žákovský parlament vyhlašuje Barevný týden na naší škole! 3.– 7. 6. 2019 Pojďme oživit školní oblékání! Na každý den v tomto týdnu je vybrána jedna barevná kombinace, ve které přijdeme oblečeni do školy. Každý den bude v...

Dospívání, první lásky, AIDS

Dne 10. května 2019 proběhl na naší škole preventivní program určený žákům osmých a devátých tříd. Program byl veden zkušenými lektory, zdravotnickými pracovníky ze Státního zdravotního ústavu Praha, kteří mají dlouholet...

Ohlédnutí za Dnem Země

Po celém území České republiky se každý rok na jaře koná dobrovolnická úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do úklidu a oslav Dne Země se zapojila i naše škola. V celoškolním projektu jsme se zaměřili na třídění od...

Šesťáci ve Fata Morganě

V pátek dne 10. května 2019 zavítali žáci šestého ročníku do Botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji, kde se již po sedmnácté koná výstava exotických motýlů. Letošním podtitulem výstavy byla migrace. Žáci se dozvě...

Přihlášky do ŠD (2019/2020)

Vážení rodiče, pokud máte zájem o zařazení svého dítěte do školní družiny ve školním roce 2019/2020, je třeba vyzvednout si přihlášku na recepci školy nebo si ji vytisknout (zaslaná zpráva v Bakalářích). Vyplněnou přihlá...