Zápas v přehazované

Ve středu 28. března 2018 zažila tělocvična naší školy zápas v přehazované mezi týmem učitelů a výběrem žáků o Pohár paní ředitelky. I když měl zápas vcelku jednoznačný průběh a žákovský tým v něm dominoval 70:34, o výsl...

Exkurze do Lidic (IX.)

V pátek 23. března 2018 navštívili žáci 9. ročníku v rámci historické exkurze Památník Lidice. V místě, které se tragickými událostmi z 10. června 1942 navždy zapsalo do kolektivní paměti našeho národa, absolvovali vzděl...

Naše obec (ŠD)

V průběhu února se žáci školní družiny seznamovali s Průhonicemi a dalšími okolními obcemi. Velkému projektu předcházelo důkladné prostudování historie a dostupných materiálů o důležitých budovách, institucích a významný...

Masopust ve III. B

Masopustní veselí si též užili žáci III. B. Nejen, že jsme si vysvětlili, co je to masopust, ale také jsme si povídali o tom, jaké jiné svátky v zahraničí v únoru probíhají.  Vyprávěli jsme si o karnevalu v Benátkách a t...

Návštěva knihovny Opatov

Děti z I. A se v úterý 6. března poprvé vydaly na výlet mimo školu. Čekala je návštěva knihovny Opatov, kam žáci 1. stupně naší školy jezdí na pravidelné besedy. Pro někoho začalo dobrodružství už cestou do Prahy, protož...

Korunovační klenoty (III. A)

Nedávno vystavené korunovační klenoty zaujaly děti ze III. A natolik, že jsme se rozhodli jim věnovat více pozornosti. Někteří navštívili s rodiči Vladislavský sál a klenoty viděli na vlastní oči. Děti zjišťovaly informa...

Den lega (III. A)

Poslední únorový den prožily děti ze III. A se stavebnicí lego. V matematice násobily kostičky, zabývaly se osovou souměrností, pro lego panáčky stavěly prolézačky z plastelíny a párátek do tvaru krychle, jehlanu a hrano...

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy Průhonice, okres Praha-západ vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších...