Výroční zpráva 2016/2017

Vážení rodiče, Školská rada schválila na svém posledním jednání Výroční zprávu o činnosti Základní školy Průhonice, okres Praha-západ za školní rok 2016/2017. Dokumenty: Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 Příloha č. ...

Národní testování 9. tříd SCIO

Vážení rodiče, ve dnech 6.–13. 11. 2017 bude na naší škole probíhat Národní testování 9. tříd SCIO. Toto testování je celorepublikové a slouží škole jako nástroj pro získávání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Současně ...

Barevný podzim v III. A

Krásný slunečný den využily děti ze III. A k tvoření v parku. Zadání znělo – vytvořte podzimní sluníčko z přírodnin, které najdete kolem sebe. Na fotografiích můžete vidět, že dětská kreativita je bezmezná. Téma sluneční...

Kaštanový den v I. A

Přestože byl pátek třináctého, děti z I. A si užily svůj první projektový den. Celé vyučování posloužily jako skvělá pomůcka nasbírané kaštany a děti plnily úkoly inspirované těmito podzimními plody. Ve čtení a psaní pou...

Dopravní výchova (3.–4. roč.)

Již v druhém týdnu nového školního roku zahájili žáci 3. a 4. ročníku praktickou část dopravní výchovy. Počasí jim přálo a nadšení ani snaha jim nechyběly. Velké množství překážek postavených na dráze školního hřiště pro...

Září ve školní družině

Začátek školního ruku byl pro žáčky prvních tříd plný nových zážitků a to nejen ze školního vyučování, ale i proto, že většina z nich začala navštěvovat školní družinu. Postupně se seznamovali navzájem mezi sebou, s reži...

Divadlo Ententýky

Ve středu 27. září 2017 se ve školní tělocvičně uskutečnilo divadelní představení pro děti z 1. a 2. ročníku. V představení „Ententýky“ vystoupili tři herci s pásmem českých básniček, říkadel, písniček a pohádek s hudebn...

Workshopy pro rodiče

Vážení rodiče, ve spolupráci s naší školní psycholožkou Lenkou Lupínkovou pro vás připravujeme interaktivní WORKSHOPY, jejichž hlavními tématy budou: specifika psychiky dětí raného věku, častá témata ve vztahu rodič–dítě...