Matematika s víčky (I. B)

Hodina matematiky se v I. B změnila v hru. Žáci pracovali ve dvojicích a pokládali písmenka do mřížky, učili se rozpoznat řádek a sloupec. Odměnou byl potlesk spolužáků za správně položené písmenko. V lavicích pak pracov...

Září v III. A třídě

Děti z III. A prožily od začátku září velmi pestré tři týdny ve škole. V pondělí 4. září na ně čekala připravená třída s LEGO panáčky. Ti je budou provázet v rámci celotřídní hry až do června. Povídání nad pohlednicemi z...

První měsíc ve škole (I. A)

Děti mají za sebou první týdny školy a stávají se z nich už ostřílení školáci, kteří si umí poradit se spoustou věcí. Začínají číst a zapisovat první písmenka, počítají, staví, malují, vyrábějí, cvičí, zpívají, dovádějí ...

Slavnostní jmenování školního parlamentu

Ve středu 13. září 2017 proběhlo slavnostní jmenování zvolených zástupců tříd do školního žákovského parlamentu. Všichni noví „parlamenťáci“ podepsali s vedením školy smlouvu o povinnostech a právech zástupce...

Výdej obědů rodičům nemocných žáků

Vážení rodiče, první den nemoci žáka je možné oběd vyzvednout do vlastní nádoby. Další dny nemoci je nutné dle právních předpisů obědy odhlásit. Výdej obědů pro rodiče těchto žáků je mezi 11.15 a 11.30 hod. Z hygienickýc...

Adaptační kurz 6. ročníku

V závěru prvního týdne nového školního roku žáci šestých tříd absolvovali dvoudenní adaptační kurz. První den pracovali pod vedením svých třídních učitelů. Seznamovali se změnami, které souvisí s přechodem na druhý stupe...

Ředitelské volno (29. 9.)

Vážení rodiče, na pátek 29. září 2017 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské voln...

První školní den

V pondělí 4. září začal školní rok 2017/2018. Krátce po půl osmé již byly prostory před naší školou zcela zaplněny rodiči i školáky. Necelá osmdesátka prvňáčků si pak svůj školní den užívala úplně poprvé. Prvňáčci byli v...

Bakaláři – webová aplikace

Vážení rodiče, milí žáci, v průběhu hlavních prázdnin se systém Bakaláři přesouval na nový server. Z toho důvodu  je nutné, abyste na vašich mobilních telefonech učinili následující kroky: Android/Windows/iOS Odinstalova...