Školní družina 2017/2018

Školní družina ve školním roce 2017/2018 Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a v...

Výuka 1. 6. (Den dětí)

Vážení rodiče, ve čtvrtek 1. června 2017 proběhne na naší škole zábavné dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí. Výuka ve všech třídách končí v 11:40 hodin. Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.

Exkurze do Auschwitz–Birkenau

Ve čtvrtek 18. května 2017 vyrazili žáci 9. ročníku na historickou exkurzi do bývalého německého nacistického vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, který se dnes nachází v polské Osvětimi. Koncentrační ...

Projekt Mravenci (II. A)

Žáci z II. A se v hodině českého jazyka setkali se zajímavým článkem o mravencích. Svět těchto malinkých pracantů je uchvátil natolik, že jsme se společně dohodli věnovat jim více času. Následující den si děti přinesly k...

Besedy se spisovatelkou

Dne 10. května a 12. května 2017 se třídy I. A, I. B, I.C a II. A zúčastnily besedy s paní spisovatelkou. Jitka Vítová se kromě psaní dětských knih také věnuje besedám s dětmi. Navštívila již desítky mateřských i základn...

Ohlédnutí za zájezdem do Británie

V rámci poznávání reálií anglicky mluvících zemí se žáci 2. stupně v doprovodu pedagogů vydali na poznávající zájezd na jih Velké Británie. Zájezd byl rozmanitě koncipovaný. Užili jsme si rušných míst plných turistů i od...

72. výročí Květnového povstání

Dne 4. května 2017, v předvečer 72. výročí Květnového povstání českého lidu, se na Květnovém náměstí v Průhonicích uskutečnil za účasti představitelů obce i místních spolků slavnostní akt, v jehož průběhu vystoupili naši...