Den Země ve III. B

V pátek 21. dubna 2017 jsme věnovali dvě vyučovací hodiny projektu ke Dni Země, který připadal hned na následující den – na 22. dubna. Navázali jsme na učivo z prvouky, kde jsme se vlivem člověka na životní prostředí již...

Velikonoce ve školní družině

Ve školní družině jsme si týden před Velikonocemi pro žáky připravili rukodělné dílničky. V každé z nich probíhaly jiné činnosti  – např. pletení pomlázek, výroba zajíčků ze dřeva, vybarvování košíčků, barvení vajíček ba...

Velikonoce na hradu Houska (ŠD)

Žáci školní družiny vyrazili v úterý  11. dubna 2017 na hrad Houska, kde pro ně byl připraven bohatý velikonoční program. Setkali se s mladým princem a jeho mladým šaškem, který byl samá skopičina. Mladá kuchtička s komo...

Exkurze do svíčkárny v Šestajovicích

Dne 7. dubna 2017 jeli žáci I. A a I. B na školní exkurzi do svíčkárny v Šestajovicích. Zde byl připraven bohatý program. Zdobení svíček barevným voskem, míchání různých barev koupelových solí a barvení vyfoukaných vajíč...

Exkurze do skanzenu v Přerově n. L.

V úterý 4. dubna 2017 se třídy I. C a II. A vydaly do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. Žáci se seznámili s jarními svátky tak, jak je slavili naši předci. Ve vyzdobených chaloupkách sledovali zachycené...

Třeťáci v Muzeu Říčany

Žáci z III. A a III. B navštívili těsně před prázdninami velikonoční dílnu s tvořením. Nejprve si připomněli, proč jsou Velikonoce významnými křesťanskými svátky, proč je to tzv. pohyblivý svátek, který připadá na měsíc ...

Přijímací řízení na SŠ – odvolání

Vážení rodiče, v případě, že se Vašemu dítěti nepovedly přijímací zkoušky na střední školu a nebylo hned přijato, ještě to neznamená, že se na školu nedostane. Máte možnost podat odvolání, které mu může pomoci se na škol...

Škola nanečisto

V měsíci květnu nabízíme přijatým dětem možnost se každý týden na hodinu stát školákem, vyzkoušet si nanečisto, jak to ve škole chodí. Děti se poznají se svou budoucí paní učitelkou i budoucími spolužáky. Projdou si škol...

Modrý den

Dne 3. dubna 2017 si žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci školy připomněli Světový den porozumění autismu, který spadá vždy na 2. dubna. Mottem tohoto dne tentokrát byla „mimika“. Lidé, u nichž se projevuje autistické vní...