PF 2017

Přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017 všem dobrým lidem. Žáci a zaměstnanci Základní školy Průhonice

Exkurze na zámek Loučeň (3. A/3. B)

V pátek 16. prosince 2016 se třeťáci vypravili za vánoční atmosférou na zámek Loučeň, kde je čekala adventní prohlídka. Děti uvítal pan nadlesní a zámkem je prováděla zámecká kuchařka, která během zajímavé prohlídky všem...

Advent ve školní družině

V pondělí 7. prosince 2016 jsme se vydali se školní družinou na zámek Stránov, kde na nás čekala vánoční prohlídka adventně vyzdobeného šlechtického sídla. Děti se zde seznámily s historií vánočního stromku, s tradicí ad...

Předvánoční turnaj ve florbale

V pátek 9. prosince 2016 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili florbalového turnaje pořádaného trenéry extraligového družstva Herbadent FK Jižní Město Praha 11. Naše škola do něj vyslala dva týmy složené ze žáků IV. a V. tř...

Exkurze na zámek Radim (I. C/II. A)

V předvánočním adventním čase navštívily třídy I. C a II. A zámek Radim. Děti si prohlédly prostory zámku, které zdobily různé druhy betlémů.  Nejzajímavějším byl ten, který byl vyrytý do pštrosího vejce. Pozornosti nám ...

Zápis pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se na naší škole uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 14 hodin. Spádovou oblast naší školy tvoří obce: Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Herink, ...

Dar od společnosti Lidl

Společnost Lidl Česká republika darovala 5. prosince 2016 naší škole částku 134 850 Kč na nákup interaktivní tabule. Podpory od společnosti Lidl se nám dostalo u příležitosti otevření nově zrekonstruované prodejny v Průh...

Mikulášská besídka

V pondělí 5. prosince 2016 se i naší školou nesl cinkot zvonků, zpívaly se písničky a recitovaly básničky. V 1.–3. ročníku proběhla mikulášská besídka, kterou si připravili žáci IX. třídy. Jako každý rok se neopomněli za...

Vyhlášení řádných voleb do školské rady

Vážení rodiče, protože se funkční období stávající školské rady nachýlilo ke konci, svolává přípravný výbor zákonné zástupce nezletilých žáků školy k řádným volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2...

Jolana Jozová jmenována do školské rady

Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci nezletilých žáků nezvolili dne 9. prosince 2016 stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, ředitelka školy jmenovala paní Jolanu Jozovou, v souladu s Volebním ...