Rozsvícení vánočního stromu

V první adventní neděli 27. listopadu 2016 proběhlo rozsvícení vánočního stromu a betlému na Květnovém náměstí v Průhonicích. Všechny přítomné jménem obce přivítala paní starostka Hana Borovičková. Žáci naší školy si pod...

Výlet do výrobny mýdla (ŠD)

Dne 11. listopadu 2016 jsme se žáky školní družiny vyrazili na výlet do firmy Boemi, která se specializuje na výrobu mýdla. Děti se dozvěděly, z jakých surovin se mýdlo vyrábí, čím se barví a jaké přísady a vůně se použí...

Zeleninový týden ve ŠD

Ve dnech 14.–16. listopadu 2016 proběhl ve IV. oddělení školní družiny Zeleninový týden. Každý žák si vylosoval zeleninu, kterou přinese. Děti byly tak zodpovědné, že se nám sešlo velmi druhů. Nejprve jsme si o jednotliv...

Školní kolo Dějepisné olympiády

Ve středu 23. listopadu 2016 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření 46. ročníku je Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století. Výsledky školního kola: Pořadí Žák Tříd...

Projekt Edison

Ve dnech 10. až 16. 11. 2016 proběhl ve škole multikulturní projekt Edison, který pořádá studentská organizace AIESEC. Do naší školy zavítali studenti z Číny, Íránu, Řecka, Itálie a Guatemaly. Studenti měli připravené pr...

Halloween ve ŠD

Také II. oddělení školní družiny se odělo do halloweenského hávu. Žáci se pustili do výroby strašidýlek, čarodějnic, netopýrů, strašidelných zámků, masek, obrázků i dýní. Všichni žáci byli jejich vytvářením nadšeni. Jitk...

Čtenářské dílny (I. A/I. B)

V pátek 11. listopadu 2016 si žáci třídy I. A a I. B vyzkoušeli první Dílnu čtení.  Dílna čtení je speciální hodina českého jazyka. Jejím úkolem je rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost, vztah k literatuře a umožnit jim ...

Ohlédnutí za babím létem (IV. A)

V těchto slunečných, ale již mrazivých dnech si připomeneme, jak krásně jsme s dětmi ze IV. A prožili babí léto. Žáci v rámci hodin praktických činností a třídnických hodin využili krásných slunných podzimních dnů a vyro...

Podzimní práce ve ŠD

S žáky II. oddělení školní družiny jsme se věnovali tvorbě obrázků z přírodních materiálů. Používali jsme spadané listí ze stromů a keřů, jejich plody a spojovali jsme je s temperovými barvami. Rovněž jsme vodovými barva...