Otevření školní jídelny

V pondělí 31. října 2016 bude po několikaměsíční rekonstrukci otevřena školní jídelna pro žáky i zaměstnance naší školy. První den provozu si paní kuchařky zatím vyzkoušejí pouze výdej dovezených jídel. Od úterý 1. listo...

Kaštanový den (III. B)

V pátek 21. října 2016 proběhl ve III. B podzimní projekt plný her a tvoření s nasbíranými kaštany. V matematice si děti zahrály s kaštany bingo a piškvorky, znázorňovaly ve čtvercové síti pomocí kaštanů příklady na náso...

Schránka důvěry

Může se stát, že máš nějaký problém nebo trápení, se kterým se stydíš nebo bojíš komukoli svěřit. To není žádná slabost ani ostuda, protože to se může stát každému z nás. Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situa...

Lovci a jejich kořist (EVVO)

Predace patří mezi klíčový způsob života, při němž živočich aktivně vyhledává a loví kořist pro potravu. Vzájemný vztah predátora a jeho kořisti je nutné chápat v širokých souvislostech v rámci zachování rovnováhy světov...

Minifotbal (7.–9. roč.)

Ve středu 5. října 2016 se výběr chlapců z devátého, osmého a sedmého ročníku zúčastnil okrskového kola v minifotbale, které se konalo na hřišti AFK Slavoj Podolí. Tento den se tým umístil na druhém místě ve skupině B – ...

Připravované výlety ŠD

Stalo se již tradicí, že žáci školní družiny vyjíždějí se svými spolužáky na předvánoční exkurze. Připravované akce na podzim 2016: pátek 11. 11. 2016: Vánoční výroba mýdla v Chrustenicích (295 Kč, přihlášky do 1. 11.) s...

Podzim v IV. oddělení ŠD

Nastal podzim a žáci z IV. oddělení školní družiny využili posledních pár dní hezkého počasí k procházkám do lesa. Děti cestou soutěžily, hrály hry a poznávaly okolí školy. Z procházek byly nadšené. Nicméně, uplynulo pár...