Podzimní den (II. A)

V pondělí 21. září 2016 prožily děti z II. A den vítáním blížícího se podzimu. Začali jsme rozdělením do pracovních skupinek.  Každý tajně dostal do ruky malý talisman, který měl pomáhat při celodenní práci. Byl to kaštá...

Úspěch v soutěži

Základní škola Průhonice získala v republikové soutěži O nejlepší fotku v modrém 2016, v kategorii Svět je modrý,  krásné páté místo. Vyhlášení proběhlo na multižánrovém festivalu Nautis fest. Nejlepší fotografie byly vy...

První týdny v II. A třídě

Přijměte prosím pozvánku do třídy II. A. Fotky naznačují, že žáci mají neustále plné ruce práce a úsměv na tváři. Přejme jim, ať jim jejich nasazení a dobrá nálada vydrží celý školní rok. Mgr. Jana Bergerová, třídní učit...

Plavecký výcvik

V rámci tělesné výchovy žáci 2. a 3. ročníku absolvují plavecký výcvik v bazénu Hostivař. Nabízíme Vám několik záběrů z letošní první lekce ve vodě. Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka II. A třídy...

Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny...

Program Bezpečný pes

V úterý 13. září 2016 se žáci 2., 3. a 4. ročníku zúčastnili programu „Bezpečný pes“ uskutečněného v rámci minimálního preventivního programu na naší škole. Na školní hřiště za námi přijeli kynologové z Kynologického ser...

Adaptační program pro 6. třídy

Ve dnech 8. a 9. září 2016 se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního programu, který pro ně byl připraven v prostorách naší základní školy. Cílem bylo začlenit nově příchozí žáky do třídního kolektivu, poznat nové třídní uč...

Otevření Pobytového kroužku

Vážení rodiče, od středy 14. září 2016 je otevřen Pobytový kroužek. Fungovat bude každý den od pondělí do pátku, vždy od 12.45 do 16.00 hodin. Kroužek je určen zejména pro žáky 3.–5. ročníku, kteří: z kapacitních důvodů ...

Přivítání prvňáčků

V pondělí 5. září 2016 zažili prvňáčci svůj první školní den. Po paní starostce Haně Borovičkové je přivítala i paní ředitelka Ester Štorková spolu s jejich třídními učitelkami Lucií Stuchlíkovou, Martinou Mudruňkovou a ...