Projekt Flowers and Children (3. den)

V úterý 17. května 2016 jsme celé dopoledne strávili v partnerské škole v Antalyi. V rámci projektu jsme ostatním prostřednictvím malé výstavky prezentovali zemi, odkud pocházíme, i naši školu. Projektu se účastní i dalš...

Prvňáčci v parku (1. B)

Ve čtvrtek 5. května 2016 jsme se s třídou 1. B vypravili do Průhonického parku, kde se žáci seznamovali s rostlinami a různými druhy stromů. Při procházce nám krásně svítilo sluníčko, a tak jsme si to všichni užili. Soň...

Pozdravy z Turecka (16. 5.)

Jak už víte z našeho staršího příspěvku, žáci naší školy se zapojili do mezinárodního projektu Flowers and Children. Od neděle 15. května 2016 pobývá pět z nich společně s paní učitelkou Vošickou a panem učitelem Stříbný...

Matematické prostředí Parkety (2. C)

Žáci 2. C třídy se v hodinách pustili do matematického prostředí Parkety prof. Hejného a zvládli jej na jedničku. Vyrobit pomůcky pro skupinovou práci sice zabralo celý sobotní večer, ale výsledek stál za to. Děti se s n...

Úspěch v dopravní soutěži

V pondělí 9. května 2016 se žáci naší školy (vítězové školního kola) David Hrdlička, Sofie Blašková, Karin Beresh, Ivana Lehoučková, Matyáš Bogač a Jakub Holý zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, ...

Exkurze do Norimberku

Dne 4. května 2016 jsme se se žáky druhého stupně vypravili na exkurzi do Norimberku. V Norimberku, městě, které je úzce spojeno s Karlem IV. jsme zhlédli nejvýznamnější památky v centru města, např. radnici a kostel sv....

Škola na kole (5. tř.)

 „Jaké překážky jsou na mě nachystané?“ „Jaké asi budou na hřišti značky?“ „Jak dostaneme kolo do školy?“ Ptali se žáci pátých tříd ve čtvrtek 5. května ráno. Během vyučování se totiž zúčastnili praktické části dopravní ...

Kvalita obědů ve školní jídelně

Po opakovaných stížnostech žáků a rodičů na kvalitu dovážených obědů od externího dodavatele, jsme tuto stížnost oficiálně předali a požádali o nápravu. Bylo nám přislíbeno, že dodavatel bude kvalitu ještě pečlivěji sled...

Les a jeho obyvatelé (EVVO)

Naše škola využila program akční skupiny MAS Říčansko „EVVO – Les a jeho obyvatelé“, který byl realizován bezplatně sdružením Pro Srbín ve spolupráci s Kynologickým servisem a Agenturou Na Perutích z grantu Středočeského...

Slet čarodějnic ve ŠD

Školní družina uspořádala v pátek 29. dubna 2016 Slet čarodějnic. Děti se předvedly v maskách, zahrály si hry, zasoutěžily si a za odměnu dostaly opečené špekáčky, zmrzlinu a lízátka. Všem zúčastněným dětem přálo počasí,...