Březen, měsíc knihy a čtenářů (1. A)

Březen je vyhlášen měsícem knihy a čtenářů, proto jsme s dětmi v 1. A věnovali knihám více času než obvykle. Mluvily jsme o tom, proč je pro nás knížka kamarád. Jak se k ní máme chovat. Co všechno nám může kniha nabídnou...

Hurá, Velikonoce (1. A)

Ve středu 23. března prožily děti z 1. A projektový den plný soutěží a her ve znamení blížících se Velikonoc. Ve skupinách sbíraly body na hrací kartu v podobě jarního kuřátka. Povídaly si o symbolech jara i velikonočníc...

Krajské kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 21. března 2016 se v Kladně konalo krajské kolo Dějepisné olympiády. Matěj Ježek (8. třída) se v přetěžké konkurenci umístil ve druhé polovině soutěžících z celých středních Čech. Vítězkou se stala Klára Muknšn...

Bubnování v kruhu

Ve dnech 17. a 18. března 2016 za námi do školy přijeli bubeníci Jirka a Lukáš se svým projektem Bubnování v kruhu. S sebou měli spoustu rozmanitých bubnů, bubínků i hracích rour, které si žáci 1. až 6. ročníků mohli běh...

Cesta do Turecka

Na základě předchozí spolupráce nás oslovila škola z turecké Antalye, abychom se společně s dalšími školami z Evropy zapojili do projektu „Children and Flowers“. Tento projekt je součástí výstavy Expo 2016, která se bude...

Velikonoční výzdoba

Na naší škole jsou velikonoční přípravy v plném proudu. Všichni se těšíme, že můžeme sněhuláky odložit k ledu. Nástěnky zaplnily slepice, kuřátka a kraslice. A dnes se nám podařilo vytvořit roztomilé stádečko beránků. Hu...

Výlet do skanzenu v Přerově n. L.

V pátek 18. března navštívili žáci 2. A, 2. B, 3. A a 3. B Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. V rámci programu „Jaro na vsi“ žáci prošli celý areál skanzenu, prohlédli si dobové stavby a seznámili se s živo...

Velikonoce na statku

Ve středu 16. března 2016 navštívili žáci školní družiny Cífkův statek ve skanzenu v Třebízi. Prohlédli si, jak celé hospodářství žije přípravami na nejvýznamnější křesťanské svátky. Prostřednictvím děvečky, čeledína, pa...

Návštěva divadla

Žáci šestých tříd navštívili 14. března divadelní představení v anglickém jazyce. Inscenace The Alien Grammar Show v Redutě se žákům velmi líbila. Aktivně se zapojili do programu a velmi dobře se bavili i přesto, že cíle...