Nabídka kroužků pro 2. pololetí

Vážení rodiče, školské zařízení SVČ Kroužky pro děti nabízí v naší škole ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 následující zájmové útvary: Vědecké pokusy 1. + 2. třída (pondělí 14–14.45 hod.) Hip-hop (pondělí 15.30–16.1...

Okresní kolo olympiády v Čj

V pondělí 8. února 2016 se dvě děvčata z osmé třídy zúčastnila okresního kola olympiády v českém jazyce v Dolních Břežanech. Přestože se děvčata umístila až v druhé polovině soutěžících, patří jim za jejich výkon poděkov...

Návštěva dětí z MŠ ve škole

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 navštívily děti z mateřské školy prvňáčky.  Poslechly si, jak školáci umí po pěti měsících ve škole číst. Pak už se samy zapojily do výuky. Počítaly, zpívaly, zkoušely i psát na tabulku, pracova...

Zápisové lístky na SŠ

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění úpravy zákonem č. 243/2008 Sb. slouží zápisový lístek k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole. Každý ž...

Karneval ve ŠD

V pondělí 22. února 2016 od 13 do 15 hodin pořádá školní družina Dětský karneval s Inkou Rybářovou. Žáci si užijí dvě hodiny zábavy a překvapení. Občerstvení v ceně vstupného. Vstupné činí 100 Kč. Soňa Smržová, vedoucí v...