Adventní čas v 1. A

Přijměte malou pozvánku do adventního času ve třídě 1. A. Děti si ozdobily třídu a stromeček, pod který nosí kamarádům dárečky. Ty budou rozbalovat při třídní besídce 22. prosince. Každý den děti losují, kdo si vytáhne z...

Seminář se školní psycholožkou

V úterý 1. prosince jsme se s několika rodiči a s paní ředitelkou, jejíž přítomnost potěšila nás všechny, sešli na interaktivním semináři. Obsahem této akce bylo povídání na téma “My jakožto rodiče a naše vztahy s ...

Mikulášská besídka

V pátek 4. prosince 2015 zorganizovali žáci 9. ročníku mikulášskou besídku pro své mladší spolužáky. Veselo bylo zvláště v třídách prvního stupně, kde se zpívaly vánoční koledy a přednášely básničky. Všichni žáci, i ti n...

Vánoční vazba s květinou

V sobotu 5. prosince 2015 proběhla v Kongresovém centru VÚKOZ Průhonice předváděcí a prodejní akce Vánoční vazba s květinou. Naše škola se na ní prezentovala vlastním stánkem. Všichni návštěvníci si tak mohli prohlédnout...

Den řemesel

Jako každoročně na začátku adventu proběhl na naší škole oblíbený Den řemesel. V pátek 4. prosince se žáci z 1. i 2. stupně společně se svými učiteli pustili do výroby vánočních ozdob, dekorací či jmenovek na dárky. Skup...

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 2. prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků, 4 z ročníku devátého a 4 z ročníku osmého. Tematicky se soutěž zabývala stylistickými nedostatky, které se objevuj...

Zrušení zájezdu do Británie

Vzhledem k celkové bezpečnostní situaci v Evropě a malému zájmu žáků se plánovaný zájezd do Velké Británie v letošním školním roce neuskuteční. Doufám, že v příštím školním roce budeme moci zájezd uspořádat. Děkuji za po...