Škola nanečisto

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se sešli budoucí prvňáčci na první hodině „školy nanečisto“. Seznámili se s kamarády a paní učitelkou. Vyzkoušeli si, jak se sedí v opravdové školní lavici. Pracovali na interaktivní tabuli, plnili ...

Páté třídy na kolech

Ve čtvrtek 7. května se i žáci pátých tříd vydali do školy na jízdních kolech a koloběžkách. Čekala je dopravní výchova pod modrým nebem. Na dopravním hřišti jezdili podle dopravních značek a pokynů policistky. Byli moc ...

Exkurze do Drážďan

Ve středu 6. května 2015 se vybraní žáci z 2. stupně vypravili se svými učiteli na jazykově historickou exkurzi do Drážďan. Program exkurze nabídl všem zúčastněným možnost „prožít“ si jedno z nejkrásnějších středoevropsk...

70. výročí Pražského povstání

V úterý 5. 5. 2015 se na Květnovém náměstí v Průhonicích konal pietní akt u příležitosti 70. výročí Pražského povstání. Na konci slavnostního položení věnců u pomníku hrdinů z památných květnových dnů roku 1945 naši žáci...