Vánoční besídka v 1. B

Na poslední den před začátkem vánočních prázdnin se děti moc těšily, protože věděly, že budou moct konečně rozbalit všechny dárky pod naším stromečkem. Než jsme si ale dárečky rozdali, hráli jsme na naší interaktivní tab...

PF 2015

Přejeme krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2015 všem dobrým lidem!

Zkrácení výuky 19. prosince

V pátek 19. prosince proběhnou ve všech třídách vánoční besídky. Dětem z 1.–4. ročníku končí výuka v 11.40 hodin. Žáci 5. tříd končí ve 12.35 hodin. Žáci z 2. stupně potom končí v průběhu 6. vyučovací hodiny. Šesťáci až ...

Větrník mezi výherci soutěže

Společná fotografie žáků a zaměstnanců naší školy „Větrník“, pořízená během Větrníkového dne, byla komisí vybrána mezi výherce celorepublikové soutěže! Soutěž vyhlásil Klub nemocných cystickou fibrózou a celkem se jí zúč...

Zájezd do Divadla kouzel

Žáci 1. C a 3. B navštívili v pátek 12. prosince 2014 představení Kouzelné Vánoce Pavla Kožíška. Představení bylo zábavné a zajímavé, protože jsme viděli úžasné triky! Dokonce se na pódium dostala i paní učitelka s Aničk...

Výlet školní družiny na vánoční statek

Dne 10. prosince jsme navštívili se školní družinou vyzdobený Cifkův statek ve skanzenu v Třebízi, kde se celé hospodářství připravuje na Štědrý den. Přivítal nás hospodář a pozval nás dál, kde nám vyprávěl, jak lidé dří...

Exkurze do Techmanie Plzeň

Ve středu 10. prosince absolvovali žáci 6., 7. a 9. ročníku v rámci projektu Triangl exkurzi do plzeňského science centra Techmania. Cílem exkurze byla popularizace vědy a techniky. Děti si mohly přímo na místě vyzkoušet...

Mikulášská besídka

​V pátek 5. prosince do naší školy opět zavítal Mikuláš se svým sekretářem a početnou družinou čertic, čertů a andělů. Již tradičně měl Knihu hříchů, která nikdy nelže, a proto několik dětí skončilo v pytli na cestě do p...

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve středu 3. prosince 2014 se uskutečnilo školní kolo OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků devátého ročníku. Olympiáda se skládala ze dvou částí – z části teoretické a tvořivého psaní. Do okresního kol...

Den řemesel

Jako každý rok, tak také letos se děti z celé školy zapojily do projektového dne „Den řemesel“. Tak například žáci 2. B vyrobili 4 druhy výrobků: ANDĚLA, STROMEČEK, PŘÁNÍČKO a  VÁNOČNÍ OZDOBU. Jeden výrobek si děti odnes...