Žákovský parlament 2014/2015

Stanovy žákovského parlamentu Žákovský parlament je volen jednou ročně. V žákovském parlamentu jsou dva zástupci každé třídy, které si zvolí třídní kolektiv ve spolupráci s třídním učitelem na jeden školní rok. Je možno ...

Pozvánka na 2. ročník Sportovního odpoledne

Vážení rodiče, milí žáci, přijměte prosím pozvání na 2. ročník Sportovního odpoledne, který naše škola pořádá ve spolupráci s místní mateřskou školou ve čtvrtek 2. října 2014 od 17 hodin. Bližší informace včetně programu...

Pobytový kroužek

Vážení rodiče, od 1. října 2014 bude v provozu Pobytový kroužek. Fungovat bude každý den od pondělí do pátku, vždy od 13 do 16 hodin. Kroužek je otevřen pro žáky, kteří: z kapacitních důvodů nebyli přijati do školní druž...

Návštěva Alzheimercentra

V pátek 12. září 2014 vystoupily děti ze 4. B na slavnosti s názvem „S úsměvem na tváři“ v Alzheimercentru Průhonice. Pod vedením p. uč. Kaplanové nacvičily pro své vystoupení country tanec a písničku s pohybovým doprovo...

Deváťáci na Vědeckém jarmarku

Dne 10. září žáci 9. ročníku navštívili Vědecký jarmark na Vítězném náměstí v Praze. Již několikáté pokračování této akce ukázalo, že věda je všude kolem nás. Vysoké a střední školy, vědecké ústavy i subjekty komerční sf...

Slavnostní předání hasičského vozu

Pěvecký soubor žáků naší školy pod vedením pana učitele Edvarda Tomase se důstojně prezentoval dne 13. září 2014 na Slavnostním předání nového hasičského vozu. S úspěchem přednesl českou obrozeneckou píseň Čechy krásné, ...

Pozvánka na Slavnostní předání hasičského vozu

Vážení rodiče, přijměte prosím pozvání na akci Slavnostního předání hasičského vozu pořádanou obcí Průhonice. Na akci se spolupodílejí i naši žáci, kteří si pod vedením pana učitele Tomase připravili dvě písně. Vedení ZŠ...

Výskyt vší

Vážení rodiče, vzhledem k výskytu vší v nižších ročnících vás prosíme o důslednou kontrolu vlasů vašich dětí a příjetí případných opatření. Děkujeme. Vedení ZŠ Průhonice