Den strašidel v 1. B

Dne 1.11. 2013 jsme měli v naší třídě „ DEN STRAŠIDEL“. Děti přišly v maskách. Celý den jsme pracovali ve skupinách a zábavnou formou jsme opakovali dosud probrané učivo.

— Martina Mudruňková, třídní učitelka

Tento příspěvek nelze komentovat.