• Zápis do 1. ročníku (Ukrajina)

  Zápis pro budoucí prvňáčky, výhradně  pro uprchlíky z Ukrajiny, vyhlašujeme na 20. června 2022 od 15 hod. do 17 hod. Zápis se uskuteční v kanceláři zástupců

 • Ředitelské volno (3. 6. 2022)

  Vážení rodiče, na pátek dne 3. června 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské

 • Škola nanečisto

  V měsíci květnu a červnu 2022 nabízíme přijatým dětem možnost se každý týden na hodinu stát školákem, vyzkoušet si nanečisto, jak to ve škole chodí.

 • Přišli si hrát a tvořit (ŠD)

  Ve středu dne 18. května 2022 se otevřely dveře ve všech sedmi odděleních školní družiny v Průhonicích pro rodiče a blízké malých školáků. Den otevřených

 • Návštěva dětí z MŠ

  V pátek dne 21. května 2022 přišly děti z MŠ Průhonice na návštěvu do prvních tříd. Od září budou mnohé z nich navštěvovat naši školu

 • Dopravní výchova (4. roč.)

  V týdnu od 16. do 20. května 2022 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili v rámci minimálního preventivního programu akce BESIP. Spolu s třídními učiteli vyrazili na dopravní hřiště

 • Soutěž o nejoriginálnější look

  Jak se blíží konec školního roku, je víc a víc cítit potřeba si také odpočinout od práce, odreagovat se, pobavit se. Proto se žákovský parlament

 • Vzpoura úrazům

  Projekt VZP vzpoura úrazům se dlouhodobě snaží o prevenci úrazů u dětí a mladistvých pořádáním setkání s handicapovanými pracovníky VZP ČR. Naši školu ve středu

 • Dřevíčkové dílničky

  Po nucené přestávce způsobené covidem jsme se mohli vrátit k oblíbenému programu Dřevíčkových dílen. Výtvarník Marek Pilnáček mohl naši školu opět navštívit se svým technicko-výtvarným

 • Výročí Květnového povstání a vyhlazení Lidic

  Ve čtvrtek dne 5. května 2022 si obec Průhonice připomněla slavnostním shromážděním na náměstí 77. výročí vypuknutí Pražského povstání, do kterého se v památných květnových dnech