• Přijmeme psychologa/psycholožku

  Přijmeme školního psychologa/školní psycholožku na 0,5 pracovního úvazku. V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici se prosím obraťte na paní ředitelku Ester Santolíkovou Štorkovou (ester.storkova@zspruhonice.cz,

 • Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

  Doplňovací volby zástupce zákonných zástupců do školské rady proběhly ve dnech 12.–13. září 2022. Volil se 1 zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků, neboť k 31.

 • Návštěva knihovny (II. B)

  Dne 19. září 2022 navštívili žáci II. B knihovnu pro děti v Říčanech. Pro většinu žáků to byla první návštěva knihovny vůbec. Děti se zde

 • Houbařský den (I. A)

  V pondělí dne 19. září 2022 čekal žáky I. A první projektový den. Zvolili jsme téma Houby, protože děti v posledních dnech nadšeně vyprávěly o

 • Návštěva knihovny (II. A)

  Dne 12. září 2022 navštívili žáci z II. A knihovnu v Říčanech. Paní knihovnice je na úvod seznámily s posláním knihovny. Děti již ví, že si

 • Plavecký výcvik (2.–3. roč.)

  V rámci tělesné výchovy žáci 2. a 3. ročníku absolvují plavecký výcvik v bazénu hotelu Floret. Nabízíme Vám několik záběrů z letošní první lekce ve vodě. Jana

 • Volby do žákovského parlamentu

  Na naší škole je již dlouholetou tradicí, že se každý rok začátkem září volí noví zástupci tříd do žákovského parlamentu. I letos tomu nebylo jinak.

 • Doplňovací volby do školské rady – kandidáti

  Vážení rodiče, dovolte, abych vás pozvala k doplňovacím volbám do školské rady, které se odehrají ve dnech 12. a 13. září 2022 v rámci rodičovských schůzek

 • Slavnostní zahájení školního roku 22/23

  Ve čtvrtek dne 1. září začal školní rok 2022/2023. Pro 53 prvňáčků byl tento den jejich úplnou premiérou ve školních lavicích. Slavnostní uvítání nových školáků

 • Organizace začátku školního roku 2022/23

  Čtvrtek 1. září 2022 Začátek školního roku (8–8.45 hod.) Třídní schůzky 1. ročníku od 9 hod. Pátek 2. září 2022 1. ročník: třídnické hodiny do