Provozní informace

Aktuality

Nejnovější příspěvky

Vyzvedávání dětí ze ŠD od 9. 9. 2020

Vážení rodiče, z důvodu zjednodušení, urychlení a také dodržování hygienických pravidel bude od středy dne 9. září 2020 možné vyzvedávat žáky ze školní družiny voláním přímo z vašeho mobilního telefonu do oddělení ŠD. Vs...

Plavecký výcvik začal

Druháci se přidali k již zkušeným třeťákům a zahájili svůj plavecký výcvik, který na naší škole každoročně absolvují žáci 2. a 3. ročníku v rámci tělesné výchovy. Lekce plavání probíhají od září do února v bazénu hotelu ...

Žákovský parlament

Na začátku tohoto školního roku neproběhly volby do školního žákovského parlamentu, protože by vzhledem k současné epidemiologické situaci nebylo možné pravidelné scházení zvolených zástupců na společných setkáních. Až d...

Povinné nošení roušek od 10. září 2020

Vážení rodiče, milí žáci, v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a rychlým šířením koronaviru ministerstvo zdravotnictví od zítřka nastavilo povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách na území...

První školní den (2020)

V úterý dne 1. září 2020 proběhl na naší základní škole opět slavnostní den. Děvčata a chlapci z prvních tříd s nadšením i s obavami usedli poprvé do školních lavic. Po rozřazení před školní budovou se s rodiči přemístil...