• Vyhlášení zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

  Ředitelka Základní školy Průhonice, okr. Praha-západ vyhlašuje v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 • Abeceda peněz

  Dne 27. března 2023 proběhl ve škole vzdělávací program „Abeceda peněz“ pro žáky uprchlíky z Ukrajiny. Tato akce proběhla pod záštitou České spořitelny. Uvědomujeme si,

 • Ponožkový den (ŽP)

  Dvacátý první březen je celosvětově oslavován jako Světový den Downova syndromu. Datum symbolicky odkazuje na podstatu této geneticky podmíněné anomálie, trizomie 21. chromozomu. Proto se

 • Muzeum Říčany (III. B & III. C)

  Ve dnech 21. a 23. března 2023 navštívily děti muzeum v Říčanech, tentokrát s tematikou Velikonoc. V rámci zajímavého programu si osvěžily své znalosti o svátcích

 • Ve zdravém těle, zdravý duch (V. A & V. C)

  V rámci projektu „Ve zdravém těle, zdravý duch“ si žáci pátých ročníků připravili projekty na téma: významné objevy v oblasti lékařství, vliv pohybových aktivit na

 • Práce s mikroskopy (V. A & V. C)

  Školní učebna chemie byla vybavena novými mikroskopy. Mikroskopy jsou užitečnou pomůckou v hodinách chemie a přírodopisu na druhém stupni. Využívat je mohou ale i žáci nižších

 • Úklid naučné stezky (III. A & V. B)

  V úterý 21. března 2023, den před slavnostním otevřením naučné stezky projektu Voda, který byl připraven 1.–3. ročníkem, se žáci III. A a V. B

 • Návštěva dětí z MŠ

  Na začátku března 2023 naši školu navštívily nejprve děti z MŠ Nupaky a o týden později děti z MŠ Průhonice. Prvňáčci z obou prvních tříd se na ně