• Dětský den ve školní družině

  Dne 2. června 2021 oslavili žáci ze školní družiny Mezinárodní den dětí. Vychovatelky pro ně připravily na zahradě školy a na školním hřišti stanoviště, kde

 • Cesta za pokladem (II. C)

  Konečně jsou děti zpátky v klasické prezenční výuce, konečně si můžeme užívat všechny činnosti, které u počítačů zkrátka dělat nešly. Učivo procvičujeme při nejrůznějších didaktických hrách,

 • Největší vynálezy (II. C)

  Děti z II. C četly v čítance zajímavé příběhy o lidských vynálezech a toto téma je velmi zaujalo. Položili jsme si otázku, co je největší vynález

 • Cesta do pravěku (III. C)

  Po dlouhém období distanční výuky jsme se konečně sešli ve škole. Návrat do lavic byl plný dojmů a radosti ze shledání s kamarády. Výuku z domova zvládli

 • Školní družina od února do dubna

  Leden utekl jako voda a přišel únor a s ním i druhé pololetí. Padal sníh. Počasí se nám hodilo k prvnímu únorovému tématu: Zimní sporty. Chodili jsme

 • Výsledky zápisu do 1. ročníku (2021/2022)

  Vážení rodiče, SEZNAM PŘIJATÝCH/NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 najdete ZDE. SEZNAM POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ, kteří budou v případě

 • Výuka ve škole (III. A)

  Děti z III. A si užívají čas, který společně tráví ve škole. Zaměstnávají se činnostmi, které při distanční výuce nejdou tak lehce realizovat. Vždy, když to

 • První den ve škole (II. B)

  V pondělí dne 19. dubna 2021 se vrátili žáci II. B do své třídy. Protože zvládli své první samostatné testování na jedničku, dostali zelené respirátorky a