• Sněhuláci (III. A)

  V době distanční výuky děti nezahálí. Tělesnou výchovu na doporučení tráví venku. A v současné době na sněhu. V rámci pracovních činností se jim podařily úžasné stavby. Na

 • Užíváme si sněhovou nadílku (II. C)

  Už od svátku svatého Martina děti netrpělivě čekaly na první letošní sněhové vločky. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností jsme se je snažili přivolat. Vyrobili

 • Listopad a prosinec ve školní družině

  V listopadu kvůli vládním opatřením žáci prvních a druhých tříd pobyli ve družině jen 8 dní, žáci třetích tříd vůbec. Stihli jsme si popovídat o zdravém

 • Dobročinná sbírka pro Fond Sidus

  V měsíci prosinci 2020 se školní družina ZŠ Průhonice opět zapojila do veřejné sbírky vyhlášené Fondem Sidus. Jejím cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc

 • Doba adventní (III. A)

  Doba adventní byla ve III. A třídě ve znamení pospolitosti. Děti prožívaly společně hry, zdobení stromečku, povídání o zázraku v Betlémě a rozbalování dárků. Přejme

 • Vánoční pohlednice (II. A)

  V době, kdy se většina naší komunikace probíhá online nebo virtuální formou, jsme se s žáky II. A vrátili k původní a hmatatelné mezilidské komunikaci – posílání vánočních

 • Vánoce v 1. ročníku

  V roce, kdy jsme museli zrušit tolik z našich plánů, jeden zrušit prostě nemůžeme. Přejeme všem krásné Vánoce. Naši nejmenší a paní učitelky prvních ročníků

 • Mikuláš v III. A

  V pátek dne 4. prosince 2020 přiletěl nečekaně do III. A anděl. Jako pomocník svatého Mikuláše předal dětem deník s úkoly a připravil jim tak