• Organizace výuky v závěru šk. roku 21/22

  Pondělí 20. 6. III. A/ III. C: výlet zámek Loučeň ostatní třídy: výuka dle rozvrhu Úterý 21. 6. III. A/III. C:  výlet Botanicus Ostrá VII.

 • Zápis do 1. ročníku (Ukrajina)

  Zápis pro budoucí prvňáčky, výhradně  pro uprchlíky z Ukrajiny, vyhlašujeme na 20. června 2022 od 15 hod. do 17 hod. Zápis se uskuteční v kanceláři zástupců

 • Královská cesta (6. roč.)

  Ve dnech 8. a 10. června 2022 vyrazili žáci šestých tříd na prohlídku Prahy. Tato výprava byla vyvrcholením školního projektu, kterému se žáci věnovali v

 • No back pack day

  Dne 9. června 2022 se konala v naší škole akce žákovského parlamentu No backpack day (Den bez aktovek) určená pro žáky druhého stupně. S výzvou

 • Den dětí

  Dne 2. června 2022 se na naší škole pořádala tradiční oslava Dne dětí. Tento den proběhl opět v mottu „Děti dětem“ a do přípravy jednotlivých

 • Exkurze do štoly (VIII. B)

  Třída VIII. B oslavila Den dětí poněkud netradičně. V doprovodu pana učitele Kašpara se dne 2. června 2022 vydala prozkoumat podzemí zlatonosných štol v okolí

 • Čtenářské dílny (I. B, IX. A)

  Během školního roku 2021/2022 proběhlo ve třídě I. B několik čtenářských dílen. Při nich se děti seznamovaly s různými typy knih, s různými autory a ilustrátory. Dvě

 • Přišli si hrát a tvořit (ŠD)

  Ve středu dne 18. května 2022 se otevřely dveře ve všech sedmi odděleních školní družiny v Průhonicích pro rodiče a blízké malých školáků. Den otevřených

 • Návštěva dětí z MŠ

  V pátek dne 21. května 2022 přišly děti z MŠ Průhonice na návštěvu do prvních tříd. Od září budou mnohé z nich navštěvovat naši školu

 • Dopravní výchova (4. roč.)

  V týdnu od 16. do 20. května 2022 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili v rámci minimálního preventivního programu akce BESIP. Spolu s třídními učiteli vyrazili na dopravní hřiště