Nejnovější příspěvky

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý dne 12. června 2018 od 17:00 hodin. Na schůzce se mimo jiné dozvíte, co všechno budou děti potřebovat v první třídě, jaká je organizace prvního dne i ...

Exkurze na Pražský hrad (8. r.)

Ve čtvrtek dne 24. května 2018 navštívili žáci 8. ročníku Pražský hrad. Součástí exkurze byla prohlídka chrámu sv. Víta, baziliky sv. Jiří a Vladislavského sálu. Nakonec jsme se prošli Zlatou uličkou a po Starých zámecký...

Laboratorní práce (8. ročník)

Žáci 8. ročníku si při laboratorní práci zaměřené na oběhovou a dýchací soustavu zkusili změřit svůj tep v klidu, ihned po tělesné námaze a po zklidnění. Vyvozovali příčiny a důsledky změn, ke kterým během cvičení došlo....

Pozvánka na výstavu

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás pozvali na „recyklo-výstavu“ Pomozte pralesům, která se uskuteční v úterý dne 5. června 2018 od 16:30 do 19:30 hod. v prostorách šatny a školní jídelny. Výtěžek z dobrovoln...

Sběr papíru

V úterý dne 19. června 2018 pořádá Žákovský parlament ZŠ Průhonice SBĚR PAPÍRU na podporu projektu Prales dětem. Výdělek bude použit pro vykoupení pralesní půdy, která se stane součástí česko-indonéské, první dětské pral...

Čtenářská dílna (I. B a IV. C)

Dne 16. května 2018 navštívili žáci paní učitelky Anny Marie Špičkové třídu I. B. Prvňáčci si pod vedením třídní učitelky Kateřiny Petráškové připravili knížky, které chtějí starším spolužákům ukázat. Podělili se s nimi ...

Bezpečný pes

V pátek dne 18. května 2018 se všichni prvňáčci a s nimi i předškoláci z MŠ zúčastnili programu „Bezpečný pes“ uskutečněného v rámci minimálního preventivního programu na naší škole. Na školní hřiště za námi přijeli kyno...

Připomínka Květnového povstání

Ve středu dne 9. května 2018 proběhla na Květnovém náměstí v Průhonicích připomínka 73. výročí Květnového povstání českého lidu a konce druhé světové války. Paní starostka Hana Borovičková a pan místostarosta Bohumil Řeh...