Čarodějnický slet (ŠD)

Z celého okolí Průhonic se 27. dubna 2018 slétly čarodějnice na hřiště naší školy, aby společně oslavily svůj blížící se svátek. Nejkrásnější tři čarodějnice byly za své nastrojení odměněny. Žáci školní družiny jim v jej...

Den Země (ŠD/VI. A)

Všechna oddělení školní družiny a třída VI. A si ke Dni Země (22. 4.) připravila společný projekt – zeměkouli obtočenou dlouhatánskou housenkou. Při tvorbě zeměkoule si šesťáci zopakovali, kde žijí různí živočichové, kte...

Škola nanečisto

Budoucí prvňáčci si mohou v květnu 2018 vyzkoušet, jak bude od září probíhat vyučování. Mohou se těšit na „poznávací procházku“ po škole. Vyzkouší si práci v jednotlivých předmětech. Termíny školy nanečisto: 15. 5., 22. ...