Provozní informace

Aktuality

Nejnovější příspěvky

Schránka důvěry

Může se stát, že máš nějaký problém nebo trápení, se kterým se stydíš nebo bojíš komukoli svěřit. To není žádná slabost ani ostuda, protože to se může stát každému z nás. Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situa...

Ředitelské volno 18. 11.

Vážení rodiče, na pátek 18. listopadu 2016 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské...

Vyhlášení voleb do školské rady

Přípravný výbor svolává zákonné zástupce nezletilých žáků školy k doplňovacím volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízen...

Ztracené přístupové údaje do Bakalářů

Vážení rodiče, v případě, že jste ztratili či zapomněli přístupové údaje a hesla do Bakalářů, obracejte se prosím se žádostí o vygenerování nových na třídního učitele svého dítě. E–maily třídních učitelů mají tvar: jméno...
img_5781

Lovci a jejich kořist (EVVO)

Predace patří mezi klíčový způsob života, při němž živočich aktivně vyhledává a loví kořist pro potravu. Vzájemný vztah predátora a jeho kořisti je nutné chápat v širokých souvislostech v rámci zachování rovnováhy světov...
minifotbal_2016-13

Minifotbal (7.–9. roč.)

Ve středu 5. října 2016 se výběr chlapců z devátého, osmého a sedmého ročníku zúčastnil okrskového kola v minifotbale, které se konalo na hřišti AFK Slavoj Podolí. Tento den se tým umístil na druhém místě ve skupině B – ...
img_20161005_102701

Dopravní značky (II. A)

V rámci prvouky ve 2. ročníku se žáci učí rozeznávat dopravní značky. Výuka v II. A probíhala nejprve venku. Děti si v okolí školy všímaly jejich umístění. Vysvětlovali jsme si, proč jsou právě na tom daném místě. Učili ...