Provozní informace

Aktuality

Nejnovější příspěvky

Školní družina 2017/2018

Školní družina ve školním roce 2017/2018 Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a v...

Škola nanečisto

V měsíci květnu nabízíme přijatým dětem možnost se každý týden na hodinu stát školákem, vyzkoušet si nanečisto, jak to ve škole chodí. Děti se poznají se svou budoucí paní učitelkou i budoucími spolužáky. Projdou si škol...

Nabídka pracovního místa

Hledáme kvalifikované učitelky/učitele českého jazyka, matematiky, tělesné výchovy, anglického jazyka s nástupem od 1. září 2017 a asistentku/asistenta pedagoga s nástupem dle dohody. Dále přijmeme uklízečku – nástup dle...

Projekt Mravenci (II. A)

Žáci z II. A se v hodině českého jazyka setkali se zajímavým článkem o mravencích. Svět těchto malinkých pracantů je uchvátil natolik, že jsme se společně dohodli věnovat jim více času. Následující den si děti přinesly k...

Besedy se spisovatelkou

Dne 10. května a 12. května 2017 se třídy I. A, I. B, I.C a II. A zúčastnily besedy s paní spisovatelkou. Jitka Vítová se kromě psaní dětských knih také věnuje besedám s dětmi. Navštívila již desítky mateřských i základn...