Provozní informace

Aktuality

Nejnovější příspěvky

Workshopy pro rodiče

Vážení rodiče, ve spolupráci s naší školní psycholožkou Lenkou Lupínkovou pro vás připravujeme interaktivní WORKSHOPY, jejichž hlavními tématy budou: specifika psychiky dětí raného věku, častá témata ve vztahu rodič–dítě...

Bakaláři – webová aplikace

Vážení rodiče, milí žáci, v průběhu hlavních prázdnin se systém Bakaláři přesouval na nový server. Z toho důvodu  je nutné, abyste na vašich mobilních telefonech učinili následující kroky: Android/Windows/iOS Odinstalova...

Kaštanový den v I. A

Přestože byl pátek třináctého, děti z I. A si užily svůj první projektový den. Celé vyučování posloužily jako skvělá pomůcka nasbírané kaštany a děti plnily úkoly inspirované těmito podzimními plody. Ve čtení a psaní pou...

Září ve školní družině

Začátek školního ruku byl pro žáčky prvních tříd plný nových zážitků a to nejen ze školního vyučování, ale i proto, že většina z nich začala navštěvovat školní družinu. Postupně se seznamovali navzájem mezi sebou, s reži...

Divadlo Ententýky

Ve středu 27. září 2017 se ve školní tělocvičně uskutečnilo divadelní představení pro děti z 1. a 2. ročníku. V představení „Ententýky“ vystoupili tři herci s pásmem českých básniček, říkadel, písniček a pohádek s hudebn...

Matematika s víčky (I. B)

Hodina matematiky se v I. B změnila v hru. Žáci pracovali ve dvojicích a pokládali písmenka do mřížky, učili se rozpoznat řádek a sloupec. Odměnou byl potlesk spolužáků za správně položené písmenko. V lavicích pak pracov...

Září v III. A třídě

Děti z III. A prožily od začátku září velmi pestré tři týdny ve škole. V pondělí 4. září na ně čekala připravená třída s LEGO panáčky. Ti je budou provázet v rámci celotřídní hry až do června. Povídání nad pohlednicemi z...

První měsíc ve škole (I. A)

Děti mají za sebou první týdny školy a stávají se z nich už ostřílení školáci, kteří si umí poradit se spoustou věcí. Začínají číst a zapisovat první písmenka, počítají, staví, malují, vyrábějí, cvičí, zpívají, dovádějí ...

Slavnostní jmenování školního parlamentu

Ve středu 13. září 2017 proběhlo slavnostní jmenování zvolených zástupců tříd do školního žákovského parlamentu. Všichni noví „parlamenťáci“ podepsali s vedením školy smlouvu o povinnostech a právech zástupce...